Очищення влади

 

 

Нововодянська сільська  рада

Кам”янсько-Дніпровського       району

Запорізької   області

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сільського  голови

                                        

05 грудня 2016 року

с. Нововодяне                                                                                                №  99

 

 

_

 

                                     

 

 

Про проведення в Нововодянській сільській раді перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

 

 

 

            Відповідно до  статей 42і 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державну службу» і «Про очищення влади»,  Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, абзаців третього і п’ятого Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України                   від 16 жовтня 2014 року № 1025-р,:

 

1. Запровадити проведення перевірки достовірності відомостей стосовно застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою  статті 1 Закону України «Про очищення влади», щодо осіб, які займають посади                     VІІ категорії посадових осіб місцевого самоврядування в Нововодянській сільській раді.

2. Затвердити:

2.1) план заходів щодо забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», в Нововодянській сільській раді, що додається;

2.2) графік проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо осіб, які обіймають посади, віднесені до  VІІ категорій посадових осіб місцевого самоврядування в Нововодянській сільській раді.

 

3. Відповідальними за проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» (далі - перевірка), стосовно посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади VІІ категорії посадових осіб місцевого самоврядування в Нововодянській сільській раді, визначити секретаря Нововодянської сільської ради.

Встановити, секретар Нововодянської сільської ради, є відповідальним за здійснення контролю за юридично-правовим забезпеченням проведення вищезазначеної перевірки, надання юридичних консультацій та роз’яснень з питань, що виникатимуть під час проведення  зазначеної перевірки.

 

 

4. Секретарю сільської ради забезпечити в день видання цього розпорядження:

4.1) розміщення цього розпорядження на веб-сайті Нововодянської сільської ради;

4.2)  ознайомлення з цим розпорядженням  посадових осіб місцевого самоврядування, зазначених у пункті 3 цього розпорядження.

 

 

5. Посадовим особам місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 3 цього розпорядження, стосовно яких здійснюється перевірка,               у десятиденний строк з дати початку зазначеної перевірки подати секретарю сільської ради власноручно написану заяву      (за формою згідно з додатком 1 або 2)  про те, що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на проведення перевірки та оприлюднення відомостей щодо них.

 

6. Попередити посадових осіб місцевого самоврядування, що неподання ним заяви, зазначеної у пункті 5 цього розпорядження, або повідомлення посадовою особою місцевого самоврядування у заяві про застосування до нього заборони, визначеної частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», є підставою для звільнення його із займаної посади.

 

7. Секретарю сільської ради здійснити заходи щодо забезпечення оприлюднення на веб-сайті  сільської ради  повідомлень й інформацій про хід та результати проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», стосовно посадових осіб місцевого самоврядування в Нововодянській сільській раді.

  

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Сільський голова                                           

 

М.М.Чорний

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови 

 05.12.2016     № 99

 

 

 

ПЛАН

заходів щодо забезпечення проведення перевірки,                     передбаченої Законом України «Про очищення влади»,                             по Нововодянській сільській раді

 

 

 

 

І. Перевірка відомостей щодо осіб, які займають посади   головного бухгалтера та інженера-землевпорядника сільської ради.

 

 

1. Забезпечити ознайомлення посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади головного бухгалтера та інженера-землевпорядника сільської ради, зі змістом Закону України «Про очищення влади» (далі – Закон) і  розпорядженням сільського  голови «Про проведення в нововодянській сільській раді перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», та роз’яснення вимог зазначеного Закону.

 

Грудень 2016

      секретар

 

            2. Забезпечити подання посадовими осібами місцевого самоврядування, які займають посади головного бухгалтера та інженера-землевпорядника сільської ради, власноручно написаної заяви, передбаченої статтею 4 Закону, за формою згідно з додатком 1 або додатком 2, протягом десяти днів з дня початку проведення перевірки.

 

До 22 грудня 2016 року

    секретар

 

3. У разі повідомлення посадовою особою, яка займає посаду, зазначену в пункті 2 цього розділу та підлягає перевірці, в поданій ними заяві за формою згідно з додатком 1 про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, та про згоду на проведення перевірки й на оприлюднення відомостей щодо нього відповідно до Закону або неподання ними заяви у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки:

3.1) на підставі відомостей, наявних в особовій справі, трудовій книжці провести перевірку достовірності відомостей, зазначених у заяві посадової особи, щодо застосування до нього заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону на основі критеріїв, визначених пунктами 1 – 8 частини   другої  та  пунктами 1 і 2 частини  четвертої   статті 3                                                                                          Закону, та підготувати довідку про результати зазначеної перевірки за формою згідно з додатком 3;

 

Протягом 2 днів з дня надходження заяви від посадової особи  до 14 грудня 2016 року

секретар

 

            3.2) у разі виявлення під час перевірки факту  належності посадової особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, на підставі критеріїв,  визначених пунктами 1 – 8 частини другої  та пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, та у зв’язку з цим виникнення підстав для застосування до нього заборони, передбаченої статтею 1 Закону, забезпечити:

подання сільському голові довідки про результати перевірки достовірності відомостей про посадову особу для прийняття рішення щодо застосування до нього заборони, передбаченої частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, та у зв’язку з цим звільнення його із займаної ним посади;

 

У день виявлення  недостовірності відомостей             щодо держслужбовця,                                      

до 15 грудня 2016 року

секретар

 

прийняття рішення щодо застосування до посадової особи заборони, передбаченої частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, та у зв’язку з цим звільнення його із займаної ним посади;

 

У триденний термін                           з дня надходження заяви                                від посадової особи,                                                             до 15 грудня 2016 року

                Сільський голова      

 

3.3) підготовку та видання розпорядження сільського голови щодо звільнення посадової особи, зазначеного у абзаці першому цього пункту,  з посади, яку він займає, не пізніше як на третій день після подання вищезазначеної заяви або закінчення строку подання заяви та застосування до нього заборони, передбаченої частиною третьою або четвертою статті 1 Закону;

 

У триденний термін з дня надходження заяви                                від держслужбовця,                               до 15 грудня2016 року

                  Сільський голова

 

3.4) відправку до Головного управління юстиції у Запорізькій області відомостей про посадову особу, зазначеного в абзаці першому цього пункту, за формою згідно з додатком 4 у паперовому та електронному виді       (у форматі Microsoft Word) та копії розпорядження сільського голови щодо звільнення цієї посадової особи зі займаної ним посади       (сканована копія у форматі pdf).

 

У день видання розпорядження сільського голови,                      до 15 грудня 2016 року              

                    секретар

 

                                                                                                                                      

 

4. У разі повідомлення посадової особи, яка займає посаду, зазначену в пункті 2 цього розділу, та підлягає перевірці, в поданій ним заяві за формою згідно з додатком 2 про те, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону та про згоду на проведення перевірки й на оприлюднення відомостей щодо нього відповідно до Закону:

4.1) на підставі відомостей, наявних в особовій справі, трудовій книжці провести перевірку достовірності відомостей, зазначених у заяві посадової особи, щодо не застосування до нього заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону на основі критеріїв, визначених пунктами 1 – 8 частини другої  та пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону та підготувати довідку про результати зазначеної перевірки за формою згідно з додатком 3;

 

Протягом 2 днів з дня надходження заяви від держслужбовця,                                     до 14 грудня 2016 року

                секретар

 

            4.2) у разі виявлення під час перевірки факту  належності посадової особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, на підставі критеріїв,  визначених пунктами 1 – 8 частини другої  та пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, та у зв’язку з цим виникнення підстав для застосування до нього заборони, передбаченої статтею 1 Закону, забезпечити:

подання сільському довідки про результати перевірки достовірності відомостей про посадову особу для прийняття рішення щодо застосування до нього заборони, передбаченої частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, та у зв’язку з цим звільнення його із займаної ним посади;

 

У дводенний термін з дня надходження заяви                                від держслужбовця,                               до 14 грудня 2016 року

                    секретар

 

прийняття рішення щодо застосування до державного службовця заборони, передбаченої частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, та      у зв’язку з цим звільнення його із займаної ним посади;

 

У триденний термін з дня  виявлення недостовірності відомостей щодо держслужбовця,                                  до 15 грудня 2016 року

             Сільський голова

 

4.3) підготовку та видання розпорядження сільського голови щодо звільнення посадової особи, зазначеного в абзаці першому цього пункту,  з посади, яку він займає, не пізніше як на третій день після подання вищезазначеної заяви або закінчення строку подання заяви та застосування до нього заборони, передбаченої частиною третьою або четвертою статті 1 Закону;

 

                                                                                         

До 15 грудня 2016 року

                   Сільський голова

 

4.4) відправку до Головного управління юстиції у Запорізькій області відомостей про посадову особу, зазначеного в абзаці першому цього пункту, за формою згідно з додатком 4 у паперовому та електронному виді       (у форматі Microsoft Word) та копії розпорядження сільського голови щодо звільнення цієї посадової особи зі займаної ним посади       (сканована копія у форматі pdf).

 

У день видання розпорядження сільського голови,                      до 15 грудня2016 року

                секретар

 

            4.5) у разі не виявлення недостовірностей у відомостях, зазначених у заяві посадової особи, яка займає посаду, зазначену в пункті 2 цього розділу, та підлягає перевірці, щодо незастосування до нього заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону:

у триденний термін з дня  надходження заяви підготувати та відправити до органів, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо незастосування заборон  передбачених частиною третьою і четвертою статті 1 Закону, відповідно до компетенції запити за формою згідно з додатком 5 про проведення зазначеної перевірки щодо посадової особи, яка підлягає перевірці, до якої додати засвідчену копію заяви посадової особи.

            До запиту про проведення перевірки достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та відповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації за минулий рік, поданої посадовою особою, яка підлягає перевірці, набутого (набутих) за час перебування на займаних ним посадах, доходам, отриманим із законних джерел, який слід надіслати до відповідного територіального органу Державної фіскальної служби України за місцем реєстрації посадової особи, необхідно додати біографічну довідку, копії паспорта, трудової книжки та зазначеної декларації, засвідчені секретарем;

 

До 15 грудня 2016 року

               секретар

 

5. Протягом трьох днів після надходження заяви від посадової особи, яка підлягає перевірці, розмістити на веб-сайті сільської ради повідомлення за формою згідно з  додатком 6 про початок проведення перевірки відносно цієї посадової особи в  електронному виді (сканована копії у форматі pdf), до якого слід додати копії її заяви та декларації (з вилученими відомостями, віднесеними законом до інформації з обмеженим доступом), у електронному виді (скановані копії у форматі pdf)  .

 

До 15 грудня 2016 року

                  секретар

 

                                                                                       

6. На підставі відповідей, висновків,  копій судових рішень, що надійшли від органів перевірки, в одноденний термін з дня надходження зазначених документів, забезпечити підготовку довідки, за формою згідно з додатком 7,  про результати проведених перевірок відомостей стосовно посадової особи, відносно якої проводилася перевірка, та подання їх сільському голові для розгляду і прийняття відповідних рішень.

 

Протягом одного дня з дня надходження останньої відповіді на надіслані запити стосовно посадової особи, відносно якого проводиться перевірка

                 секретар

 

7. На підставі довідки про результати проведеної перевірки відносно посадової особи, яка підпала під перевірку, здійснити прийняття рішення щодо:

7.1) не застосування заборон, визначених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону до посадової особи, відносно якої проведена перевірка та не були виявлені підстави для застосування заборон, передбачених Законом;

7.2) звільнення зі займаної посади державного службовця у разі встановлення наявності підстави для застосування до нього заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою статті 1 Закону, у зв’язку з виявленням під час перевірки неточності відомостей держслужбовця, зазначених у частинах 1 та/або 2 пункту 5 статті 5 Закону.

 

Протягом двох днів з дня  подання довідки про результати перевірки відомостей стосовно держслужбовця, який             підпав під перевірку

Голова районної державної адміністрації

 

8. У разі за результатами проведеної перевірки виявлення підстав для застосування до державного службовця, який підпав під перевірку, заборони, передбачених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону, забезпечити підготовку та видання розпорядження голови районної державної адміністрації про звільнення такого держслужбовця із займаної ним посади.

 

Не пізніше трьох днів з дня надходження останньої    відповіді на надіслані запити стосовно держслужбовця, який             підпав під перевірку

Голова районної державної адміністрації,  керівник апарату райдержадміністрації, відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 

9. Після завершення перевірки відправити до Головного управління юстиції у Запорізькій області інформацію про результати проведеної перевірки достовірності відомостей щодо державного службовця, передбаченої Законом, з відповідними додатками:

9.1) за формою згідно з додатком 8, якщо до державного службовця не була застосована заборона, передбачена частинами третьою або четвертою  статті 1 Закону, до якої додати копію довідки про результати проведеної перевірки відомостей щодо державного службовця з висновком щодо

 

                                                                                         Продовження додатка

 

незастосування до нього заборони, визначеної частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону, у паперовому та електронному виді (у форматі Microsoft Word);

9.2) за формою згідно з додатком 9, якщо до державного службовця була застосована заборона, передбачена частинами третьою або четвертою  статті 1 Закону, до якої додати копію довідки про результати проведеної перевірки відомостей щодо державного службовця з висновком щодо необхідності застосування до нього заборони, визначеної частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону, у паперовому та електронному виді  (у форматі Microsoft Word) та копію розпорядження голови районної державної адміністрації про звільнення держслужбовця зі займаної ним посади у зв’язку з застосуванням до нього заборони, передбаченої Законом, у паперовому та електронному виді (сканована копія у форматі pdf).

 

У день прийняття рішення головою районної державної адміністрації

Керівник апарату районної державної адміністрації, відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 

10. Забезпечити підготовку та розміщення на веб-сайті районної державної адміністрації інформації про:

10.1) посадовоїособи, відносно якої за результатами проведеної перевірки сільським головою прийнято рішення не застосовувати заборону, передбачену частинами третьою або четвертою     статті 1 Закону, за формою згідно з додатком 10;

10.2) посадової особи, звільненої із займаної ними посади, відносно якої виявлені підстави для застосування заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою статті 1 Закону у зв’язку зі встановленням під час перевірки неточності відомостей, зазначених у частинах 1 та/або 2 пункту 5 статті 5 Закону, за формою згідно з додатком 11.

 

Протягом наступного дня за   днем прийняття рішення,     видання розпорядження              сільським головою

             секретар

 

11. Забезпечити залучення до особової справи посадової особи усіх матеріалів, пов’язних з проведенням перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

 

З дня початку і до завершення проведення перевірки

               секретар

 

 

 

ІI. Оприлюднення результатів проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

 

 

1. З метою забезпечення відкритості та прозорості проведення перевірок, передбачених Законом України «Про очищення влади»,  забезпечити подання:

1.1) повідомлень та інформацій про хід та результати перевірок, передбачених Законом, відомостей відносно посадових осіб, посади яких віднесені до VІІ категорії посадових осіб місцевого самоврядування, для розміщення їх на веб-сайті Нововодянської сільської ради та періодичне їх оновлення;

 

Постійно, у терміни, визначені Законом

                    секретар

 

1.2) повідомлень про посадових осіб, які звільнилися зі займаних ними посад.

 

На другий день після видання розпорядження про звільнення посадової особизі займаної ним посади

                       секретар

 

2. Забезпечення оперативного розміщення на веб-сайті сільської ради повідомлень та інформацій, зазначених у пункті 1 цього розділу, оновлення їх та збереження їх на веб-сайті на період перебування посадових осіб на займаних ними посадах.

 

У день після надходження  повідомлень, інформацій                         

секретар

 

        3. Забезпечити вилучення із веб-сайту сільської ради повідомлень та інформацій, що стосуються посадових осіб, зазначених  у     пункті 1  цього  розділу,  щодо  звільнення  їх    із   займаних посад                

 

 

На другий день після надходження повідомлення про звільнення посадової особи з посади

секретар

 

 

 

 

Секретар                  

О.М.Хоменко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження сільського голови 

 05.12.2016     № 99

 

 

 

ГРАФІК

проведення перевірки, передбаченої Законом України                       «Про очищення влади», щодо осіб, які обіймають посади,                       віднесені до  VІІ категорій посадових осіб місцевого самоврядування в Нововодянській сільській раді

 

 

№ з/п

Назви посад, відносно фізичних осіб,             які їх займають або претендують на них, проводиться  перевірка, передбачена              Законом України «Про очищення влади»

Дата                    початку перевірки

Термін                            проведення                перевірки *

1

2

3

4

1.

Головний бухгалтер сільської ради

12.12.2016

Грудень 2016року – січень 2017 року                                      

2.

Інженер-землевпорядник сільської ради

12.12.2016

Грудень 2016року – січень 2017 року                                      

 

 

* Примітка:

крім у зазначені терміни, перевірка, передбачена Законом України          «Про очищення влади», проводиться під час підготовки документів щодо призначення претендентів на вакантні посади.

 

 

Секретар                                     О.М.Хоменко

Логін: *

Пароль: *